IGP

 

Alle honden, ongeacht grootte, ras of afstammingsbewijs mogen deelnemen. Het is aan de keurmeester om te oordelen of de hond aan de fysieke eisen, die het reglement stelt, kan voldoen. Alle terriërachtige honden, uitgezonderd de Airedale Terriër, worden van deelname uitgesloten. Honden zonder stamboom kunnen niet worden voorgesteld voor CAC en/of CACIT en zullen wij daarom helaas niet toelaten tot onze IGP-trainingen.

Onvolledige honden: De keurmeester zal een controle uitvoeren bij het eerste aantreden van een hond. Hij zal controleren of de betrokken hond volledig is, dan wel monorchide of anorchide, en dit aantekenen in het werkboek op de eerste bladzijde met de gegevens betreffende de hond. Onvolledige honden kunnen deelnemen buitenwedstrijd. Uitzondering voor honden die volledig waren en gecastreerd zijn wegens medische redenen. Medisch attest verplicht voor te leggen bij eerste deelname na de ingreep.

In IGP zijn er 3 disciplines:

  1. Speuren: bij het speuren leer je je hond een spoor te verwijzen of te apporteren.  Je leert om zelf een spoor uit te werken.
  2. Gehoorzaamheid: dit zijn een aantal vaste oefeningen zoals vrij volgen, zit uit beweging, afleggen met voorroepen, staan uit normale pas of looppas, apporteren over de grond/haag/klimschutting, vooruitsturen en afliggen met afleiding.  De hond wordt ook getest op schotvastheid.
  3. Verdediging of pakwerk: deze discipline wordt getraind met een pakwerker.  Hierbij wordt de hond getest op moed, drift en doorzetting.  Het spreekt voor zich dat een goede gehoorzaamheid nodig is.  Er wordt gewerkt om, vanuit buitdrift, op een jute mouw te bijten.  De hond leert om op aanwijzen van zijn begeleider de pakwerker op te zoeken, aan te blaffen en te bewaken, te verdedigen wanneer de pakwerker een overval uitvoert, de pakwerker te transporteren onder bewaking enz…

IGP is een sport, het is niet de bedoeling om macho’s hun gang te laten gaan.

We verwachten van onze leden dat ze de 3 disciplines beoefenen en dat ze, wanneer zijzelf en hun hond er klaar voor zijn, ook deelnemen aan IGP-wedstrijden. Deelname aan wedstrijden kan pas wanneer de BH-test met succes werd afgelegd door een hond van minstens 15 maanden oud.

Lesuren:

Dinsdag : gehoorzaamheid en pakwerk vanaf 19u00.

Vrijdag: gehoorzaamheid en pakwerk vanaf 19u00

Zondag: speuren op een afgesproken uur, gehoorzaamheid vanaf 9u en pakwerk vanaf 11u

Contact : 

Jessica (0498/01.12.24)

Dennis (0479/75.92.44)

Ludo K  (pakwerker en instructeur)

Michel (pakwerker en instructeur)

Ludo E (pakwerker)

Gehoorzaamheid:

Speuren:

Pakwerk

Bezoek van club 1133 A.C. Aalst

Bezoek uit Engeland!