IGP

Het Internationaal Gebruikshonden Programma (IGP) bestaat uit 3 delen: Speuren – Gehoorzaamheid – Pakwerk

Als je graag IGP wil doen met je hond, zal je aan ALLE DRIE de disciplines moeten deelnemen (alleen pakwerk gaat dus niet).

Hier een korte uitleg over onze werkwijze:

Voor geleiders zonder ervaring is het bij ons niet mogelijk om onmiddellijk in te stappen in het IGP-programma. Zij moeten eerst starten in de 4B gehoorzaamheid (gewone hondenschool), waar geleiders en honden een eerste basis krijgen.

Onze instructeurs in 4B hebben voldoende IGP-ervaring en beslissen of een hond/geleider al dan niet geschikt is om over te stappen naar IGP. Wanneer die overgang gebeurt hangt af van het niveau van zowel de hond als de geleider. Uitzonderlijk mag deze stap -in samenspraak met de instructeurs/bestuur- worden overgeslagen en mag er rechtstreeks in de IGP gestart worden.

De lessen gehoorzaamheid 4B gaan door op maandag en donderdag vanaf 19u.

Vanaf het moment dat je mag overgaan naar IGP verwachten wij het volgende:

1. Maximale aanwezigheid op de trainingen (IGP is een sport en zoals in elke sportclub verwacht men dat je zoveel mogelijk komt trainen). Een hond africhten vraagt veel inspanning van zowel de geleider als onze instructeurs en pakwerkers. Er wordt geen tijd gestoken in honden die maar sporadisch aanwezig zijn.

Dinsdag: IGP

– gehoorzaamheid van 19u00 tot 20u30

– pakwerk van 20u30 tot 23u00+

Vrijdag: IGP

– gehoorzaamheid van 19u00 tot 20u30

– pakwerk van 20u30 tot 23u00+

Zondag: IGP

– speuren van 8u00 tot 9u30 (in samenspraak met de leden en o.v.v. de beschikbaarheid van speurvelden)

– gehoorzaamheid van 9u30 tot 10u30

– pakwerk van 10u30 tot 12u00+

Wanneer je aan de beurt bent om pakwerk te doen weet je niet op voorhand. De pakwerkers bepalen de volgorde. Honden die trainen voor een aankomende wedstrijd krijgen altijd voorrang. Je mag je voorkeur doorgeven, maar het is niet zeker dat daar rekening mee gehouden kan worden. Afhankelijk van het aantal deelnemende honden kan dit uitlopen. Zodra je klaar bent met pakwerk zit je training erop. In principe kan je dan naar huis vertrekken, maar het is fijn voor de andere leden dat je blijft kijken tot iedereen gedaan heeft. Dit is trouwens ook erg leerrijk voor jezelf, en respectvol naar de pakwerkers. Zij helpen iedereen op vrijwillige basis, en het is niet plezant als iedereen al naar huis is als de laatste hond gedaan heeft. Even napraten in de kantine is altijd fijn.

Pakwerk is altijd onder voorbehoud van de aanwezigheid van één of meerdere pakwerkers.

2. Er wordt altijd wedstrijdgericht getraind, en er wordt verwacht dat elk lid deelneemt aan wedstrijden zodra de hond daar klaar voor is.

3. Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro per training. Hiervoor krijg je 4 consumpties in de plaats. Zijn deze 4 consumpties niet verbruikt als je naar huis vertrekt, mag je voor het resterende bedrag snoepgoed meenemen, of schenken aan de clubkas. Verdere consumpties zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen.

4. Iedereen in onze club werkt op vrijwillige basis. Van bestuur, pakwerkers tot kantinepersoneel. Twee tot drie keer per jaar organiseren we een werkdag (onderhoud kantine, terrein, parking etc.). We verwachten van onze leden dat ze die dagen vrijhouden om te komen helpen. Ook op onze wedstrijddagen (2x/3x per jaar) word je verwacht aanwezig te zijn en een handje toe te steken.

In 4B gehoorzaamheid zijn de eerste drie lessen altijd gratis, nadien betaal je lidgeld (70 euro per jaar). Hier is verzekering inbegrepen. Je dient maar 1x lidgeld te betalen, ook als je overstapt naar IGP.

Indien je dit allemaal graag wil doen, raden we je aan om eerst eens vrijblijvend naar een training te komen kijken, zodat je ook een beeld hebt van hoe het eraan toe gaat in levende lijve. Breng dan zeker je hond mee voor een eerste kennismaking.

Besef wel dat het africhten van een hond (IGP) veel verder gaat dan het opvoeden van een hond zoals dat aangeleerd wordt in een gewone hondenschool (4B). Er worden erg veel inspanningen verwacht van zowel de geleider als de hond. Een kordate aanpak van de hond is nodig. Niet elke geleider of hond kan hiermee overweg.

Sinds 2019 mogen alle honden ongeacht grootte, ras of afstammingsbewijs deelnemen aan wedstrijden. Het is aan de keurmeester om te oordelen of de hond aan de fysieke eisen die het reglement stelt kan voldoen (moet bv vlot over een wand van een meter hoog kunnen springen). Alle terriërachtige honden, uitgezonderd de Airedale Terriër, worden van deelname uitgesloten. Honden zonder stamboom mogen niet deelnemen aan selectiewedstrijden.

Omdat wij altijd wedstrijdgericht trainen, heeft het bestuur beslist om enkel honden met FCI-stamboom toe te laten.

Het Internationaal Gebruikshonden Programma (IGP) bestaat uit 3 delen:

Speuren – Gehoorzaamheid – Pakwerk.

Als je graag IGP wil doen met je hond, zal je aan ALLE DRIE de disciplines moeten deelnemen (alleen pakwerk gaat dus niet).

Hier een korte uitleg over onze werkwijze:

Voor geleiders zonder ervaring is het bij ons niet mogelijk om onmiddellijk in te stappen in het IGP-programma. Zij moeten eerst starten in de 4B gehoorzaamheid (gewone hondenschool), waar geleiders en honden een eerste basis krijgen.

Onze instructeurs in 4B hebben voldoende IGP-ervaring, en beslissen of een hond/geleider al dan niet geschikt is om over te stappen naar IGP. Wanneer die overgang gebeurt hangt af van het niveau van zowel de hond als de geleider. Uitzonderlijk mag deze stap -in samenspraak met de instructeurs/bestuur- worden overgeslagen en mag er rechtstreeks in de IGP gestart worden.

De lessen gehoorzaamheid 4B gaan door op maandag en donderdag vanaf 19u.

Vanaf het moment dat je mag overgaan naar IGP verwachten wij het volgende:

1. Maximale aanwezigheid op de trainingen (IGP is een sport en zoals in elke sportclub verwacht men dat je zoveel mogelijk komt trainen). Een hond africhten vraagt veel inspanning van zowel de geleider als onze instructeurs en pakwerkers. Er wordt geen tijd gestoken in honden die maar sporadisch aanwezig zijn.

Dinsdag: IGP

– gehoorzaamheid van 19u00 tot 20u30

– pakwerk van 20u30 tot 23u00+

Vrijdag: IGP

– gehoorzaamheid van 19u00 tot 20u30

– pakwerk van 20u30 tot 23u00+

Zondag: IGP

– speuren van 8u00 tot 9u30 (in samenspraak met de leden en o.v.v. de beschikbaarheid van speurvelden)

– gehoorzaamheid van 9u30 tot 10u30

– pakwerk van 10u30 tot 12u00+

Wanneer je aan de beurt bent om pakwerk te doen weet je niet op voorhand. De pakwerkers bepalen de volgorde. Honden die trainen voor een aankomende wedstrijd krijgen altijd voorrang. Je mag je voorkeur doorgeven, maar het is niet zeker dat daar rekening mee gehouden kan worden. Afhankelijk van het aantal deelnemende honden kan dit uitlopen. Zodra je klaar bent met pakwerk zit je training erop. In principe kan je dan naar huis vertrekken, maar het is fijn voor de andere leden dat je blijft kijken tot iedereen gedaan heeft. Dit is trouwens ook erg leerrijk voor jezelf, en respectvol naar de pakwerkers. Zij helpen iedereen op vrijwillige basis, en het is niet plezant als iedereen al naar huis is als de laatste hond gedaan heeft. Even napraten in de kantine is altijd fijn.

Pakwerk is altijd onder voorbehoud van de aanwezigheid van één of meerdere pakwerkers.

2. Er wordt altijd wedstrijdgericht getraind, en er wordt verwacht dat elk lid deelneemt aan wedstrijden zodra de hond daar klaar voor is.

3. Er wordt een bijdrage gevraagd van 5€ per training. Hiervoor krijg je 4 consumpties in de plaats. Zijn deze 4 consumpties niet verbruikt als je naar huis vertrekt, mag je voor het

resterende bedrag snoepgoed meenemen, of schenken aan de clubkas. Verdere consumpties zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen.

4. Iedereen in onze club werkt op vrijwillige basis. Van bestuur, pakwerkers tot kantinepersoneel. Twee tot drie keer per jaar organiseren we een werkdag (onderhoud kantine, terrein, parking etc.). We verwachten van onze leden dat ze die dagen vrijhouden om te komen helpen. Ook op onze wedstrijddagen (2x/3x per jaar) word je verwacht aanwezig te zijn en een handje toe te steken.

In 4B gehoorzaamheid zijn de eerste drie lessen altijd gratis, nadien betaal je lidgeld (70€ per jaar). Hier is verzekering inbegrepen. Je dient maar 1x lidgeld te betalen, ook als je overstapt naar IGP.

Indien je dit allemaal graag wil doen, raden we je aan om eerst eens vrijblijvend naar een training te komen kijken, zodat je ook een beeld hebt van hoe het eraan toe gaat in levende lijve. Breng dan zeker je hond mee voor een eerste kennismaking.

Besef wel dat het africhten van een hond (IGP) veel verder gaat dan het opvoeden van een hond zoals dat aangeleerd wordt in een gewone hondenschool (4B). Er worden erg veel inspanningen verwacht van zowel de geleider als de hond. Een kordate aanpak van de hond is nodig. Niet elke geleider of hond kan hiermee overweg.

Sinds 2019 mogen alle honden ongeacht grootte, ras of afstammingsbewijs deelnemen aan wedstrijden. Het is aan de keurmeester om te oordelen of de hond aan de fysieke eisen die het reglement stelt kan voldoen (moet bv vlot over een wand van een meter hoog kunnen springen). Alle terriërachtige honden, uitgezonderd de Airedale Terriër, worden van deelname uitgesloten. Honden zonder stamboom mogen niet deelnemen aan selectiewedstrijden.

Omdat wij altijd wedstrijdgericht trainen, heeft het bestuur beslist om enkel honden met FCI-stamboom toe te laten.